Service och omsorg i ditt hem



Service och omsorg till dig i ditt eget hem

Boende Livet Ut erbjuder service och omsorg till dig i ditt eget hem så att du ska kunna behålla de vanor och aktiviteter som gör din vardag trivsam och meningsfull. En tryggare och mer personlig omsorg där du bestämmer villkoren. Vi finns nära dig och hjälper dig att behålla din personliga frihet.

Boende Livet Ut är ett lokalt företag som utför tjänster i ditt eget hem. Vi vill ge dig mervärde i ditt liv och våra tjänster är till för att öka din trivsel och sätta lite guldkant på din tillvaro. 

Vi hjälper dig med allt som du behöver hjälp med. 

Välkommen!

 

Boende Livet Ut har vidtagit förebyggande åtgärder för att minimera smittspridningen av Coronaviruset.

 

VAD?

Service och omsorg till dig i ditt eget hem – som du vill ha det. 

Du bestämmer själv efter behov och önskemål. Sysslor eller aktiviteter som du har svårt att göra på egen hand eller när du behöver tillfällig hjälp. I ditt privata hem eller på ditt boende. Större delen av tjänsterna omfattas av RUT*.

 

HUR?

En kontakt för alla dina behov. 

Med god omsorg och ett personligt bemötande vill vi bidra till en känsla av integritet, trygghet och harmoni. Det gör vi genom lyhördhet och hög kvalitet åt var och en efter behov. Ring oss när du behöver hjälp - vårt telefonnummer är allt du behöver.

 

FÖR VEM?

För dig som är äldre, har en funktionsnedsättning eller är anhörig. 

Vi finns för dig som vill ha ett annat alternativ än traditionell hemtjänst. 

Vi finns även för dig som har hemtjänst men inte tycker att det räcker och för dig som har behov av tillfällig hjälp eller bara vill sätta guldkant på tillvaron. 

Vi kan även avlasta dig som är anhörig och inte hinner med att ha omsorg om dina närstående.

* Tjänsterna ingår inte i ditt biståndsbeslut men större delen av tjänsterna omfattas av RUT-avdraget som halverar kostnaden för dig.